COVID 19 küresel salgını sırasında işle ilgili psiko-sosyal riskleri yönetmek

Bu rehberin amacı çalışanlara ve yöneticilere, COVID-19 küresel salgını bağlamında psiko-sosyal risklerin değerlendirilmesinde ve çalışanların sağlığını ve esenliğini korumaya yönelik önleyici tedbirlerin uygulanmasında göz önünde bulundurmaları için temel noktalar hakkında bilgi sağlamaktadır.

Instructional material | 22 June 2020
Contact(s): labadmin-osh@ilo.org