Безпека та гігієна праці під час розробки вугільних родовищ підземним способом (Ukrainian version)