Ghid privind HIV/SIDA pentru inspectorii muncii

De ce este HIV/SIDA un subiect important? Inspectorii muncii sunt persoane ocupate, responsabili de un şir de probleme. Chiar le lipseşte problema HIV/SIDA în lista lor lungă de preocupări? Răspunsul succint ar fi DA. În acest modul vom elucida mai detaliat motivele.

Instructional material | 01 May 2006
Scopul ghidului este de a ajuta inspectorii muncii să abordeze aspecte privind HIV/SIDA în activitatea lor. În particular, acesta va ajuta inspectorii să aplice Codul de Practică al OIM privind HIV/SIDA şi lumea muncii, care a fost adoptat în iunie 2001. Codul oferă o serie de îndrumări guvernelor, angajatorilor şi angajaţilor, precum şi altor părţi interesate, în formularea şi implementarea planurilor de acţiune naţionale, a politicilor şi programelor la locul de muncă privind HIV/SIDA. În această ordine de idei, ghidul are ca obiectiv:
• să explice de ce HIV/SIDA este o problemă pentru lumea muncii şi o provocare pentru dezvoltare
• să atenţioneze vis-à-vis de modul în care acest subiect priveşte inspectorii muncii
• să faciliteze înţelegerea şi aplicarea Codului de Practică al OIM privind HIV/SIDA şi lumea muncii de către inspectorii muncii
• să examineze corelaţia dintre HIV/SIDA, principiile şi practicile inspecţiei muncii, în special ceea ce ţine de securitatea şi igiena muncii
• Să elaborareze instrumente practice de implementare şi să contribuie la integrarea aspectelor ce ţin de HIV/SIDA în activitatea inspectorilor de viitor.